Nätverksmöte 7 mars – vad är på gång och missbrukade ord

 

Tisdagen 7 mars höll ITHU nätverksmöte. I innehållet fanns en titt på månadens padlet med lärosätenas aktiviteter. Elva lärosäten har skrivit i padleten:

 

Vi tittade också på resultatet från månadens mentimeterfråga:
Vilka är de tre mest missbrukade orden och värsta flosklerna inom området utbildning, IKT och pedagogik?

I en sammanfattande analys:

  • Stora skiften: Flippat klassrum, blended learning, e-lärande
  • Läror: IKT-Pedagogik, PBL, konstruktivism
  • Några värdeord: intuitiv, excellent, framtidens, studentcentrerad, disruption
  • Aktiviteter: kollaboration, learning analytics,
  • Samhällskoppling: Digitala infödingar, papperslösasamhället

Nätverksträffen gästades av Lasse Bourelius från BTH, som berättade om LMS-upphandlingen som Canvas har vunnit. Lasse kommer att agera som mellanhand mellan SUNET och lärosätena. Björn Lundgren (MAH) kommer att ha hand om utbildning etc. Wietze de Vries (KI) har hand om user groups. Längden på avtalet kommer att vara 6 år.

Kom nu ihåg att anmäla er till Swednet/ITHUs konferens i Karlskrona 11-12 maj: Vårens konferens 11-12 maj i Karlskrona