Att undvika Schrödingers app

Oavsett vilket lärosäte jag arbetat vid eller tittat närmare på, så ser jag förekomsten av ”Schrödingers app” – det vill säga appar eller digitala verktyg som vi på samma gång både rekommenderas och avråds från att använda.  Exemplen är många där lärare har behov av digitala verktyg men där de appar som lärosätet kan erbjuda …

Framtidens digitala lärmiljöer – en akademisk miljö?

Om vi hade förmågan att se in i framtiden, hur skulle lärosätenas digitala lärmiljöer då se ut? Enligt den årliga rapporten Svenskarna och internet  (https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2022/) så ser vi att barn och unga i dag ofta har vänner enbart på nätet eller som de först träffar digitalt och senare IRL. Tydligt är att en majoritet av …

Nätverksträff: Kompetensutveckling

Datum & tid: Tisdag 1 november 2022, kl 15.00-16.30. Inom ramen för det högskolepedagogiska lyftet har ITHU tillsammans med SWEDnet fått ett uppdrag av UHR. Vi ska tillsammans kartlägga och stärka kompetensutveckling för pedagogiska utvecklare, IKT pedagoger och liknande yrkesgrupper. Under denna nätverksträff inleder vi därför med ett samtal mellan Niklas Brinkfeldt, ordförande ITHU och …