Nätverksträff: Kompetensutveckling

Datum & tid: Tisdag 1 november 2022, kl 15.00-16.30.
Inom ramen för det högskolepedagogiska lyftet har ITHU tillsammans med SWEDnet fått ett uppdrag av UHR. Vi ska tillsammans kartlägga och stärka kompetensutveckling för pedagogiska utvecklare, IKT pedagoger och liknande yrkesgrupper. Under denna nätverksträff inleder vi därför med ett samtal mellan Niklas Brinkfeldt, ordförande ITHU och Mikael Andersson, UHR som pratar om uppdraget. 

Vi fortsätter därefter med en öppen diskussion om vilken kompetensutveckling vi själva ser oss behöva i framtiden och vad vi skulle kunna bidra med. En del av de satsningar som kommer behövas ligger givetvis inom digitalisering av undervisning – men frågan är vilka satsningar som du tror lyfter kapaciteten att utveckla svensk högre utbildning? Vilka kompetenser ser du att du själv skulle behöva stärka och hur skulle du vilja utveckla den?

Zoom-länk: https://sunet.zoom.us/my/ithunet?pwd=WUQxc1U2alhuViswUWxYcU5wRFNvQT09

Välkommen!