Minette Henriksson

Tjänsteförvaltare och Samordnare av digitala lärmiljöer hos SUNET (Swedish University Computer Network ), en avdelning på Vetenskapsrådet. Just nu vice ordförande för ITHU. Du hittar mig även på Mastodon

Visa alla inlägg av Minette Henriksson →