Webinar – Participant Driven Webinar about Webinar Didactics (140114)

Se inspelningen> The participants of http://oersverige.se/running-an-effective-webinar expressed an expectation to learn moreabout webinar didactics – for a follow up. Also the idea of organising an online barcamp/unconferencing type of eventwas wished for. Therefore we now propose this small UnConference. An UnConference is a participant-driven meetinglike a BarCamp. http://en.wikipedia.org/wiki/Unconference Please have a look at the proposed contributions at: https://tricider.com/en/brainstorming/1EcsV We also welcome …

Webinar – Metadata och standarder (130923)

Se inspelningen> Välkommen till ett webbseminarium som kommer att handla om olika aspekter kring metadata, standarder och dess betydelse för öppna digitala lärresurser och även om hur man själv kan ”tagga” sina lärresurser. Vi kommer att möta: Fredrik Paulsson, docent, Technology Enhanced Learning (TEL), Umeå universitet Mats Brenner, IKT-pedagog vid Learning Center, Högskolan i Gävle …

Webinar – OER och det digitala biblioteket (130826)

Se inspelningen> Välkommen till ett webbinarium om det digitala bibliotekets och de pedagogiska utvecklingsenheternas roll när det gäller högskolornas användning av öppna lärresurser. Några av frågorna som vi tar upp under webbinariet: Hur kan bibliotekarier och pedagogiska utvecklare stödja lärare att använda öppna lärresurser? Hur kan man hitta relevanta lärresurser av god kvalitet och att …