Webinar – OER och det digitala biblioteket (130826)

Se inspelningen> Välkommen till ett webbinarium om det digitala bibliotekets och de pedagogiska utvecklingsenheternas roll när det gäller högskolornas användning av öppna lärresurser. Några av frågorna som vi tar upp under webbinariet: Hur kan bibliotekarier och pedagogiska utvecklare stödja lärare att använda öppna lärresurser? Hur kan man hitta relevanta lärresurser av god kvalitet och att …

Webinar – OER och det digitala biblioteket (130826) Läs mer

Webinar – Radio som öppen lärresurs (130527)

Se inspelningen> Bakgrund Den svenska skolan står idag inför en stor förnyelse och utveckling på grund av digitaliseringen. Samma utveckling sker inom radion. De två utvecklingarna gör att det går att använda radion som läromedel på ett helt annat sätt än tidigare. Naturkunskapsläraren Dan Frendin har under ett par år varit med i vetenskapsradion Klotets …

Webinar – Radio som öppen lärresurs (130527) Läs mer

Webinar – Rätten till public service-material i undervisningssyfte (130412)

Se inspelningen> Du kommer att möta Erik Fichtelius, dåvarande VD för Sveriges Utbildningsradio, UR. Erik Fichtelius har en bakgrund som journalist och författare. Han har tilldelats Stora journalistpriset två gånger samt blivit utnämnd till filosofie hedersdoktor i Medie- och kommunikationsvetenskap. Idag driver Erik Fichtelius utvecklingsfrågor inom utbildningsvärlden och är starkt engagerad i frågor som rör den digitala …

Webinar – Rätten till public service-material i undervisningssyfte (130412) Läs mer

Webinar – OER – en fråga om kvalitet (130219)

Se inspelningen> För att öppna lärresurser (OER) ska kunna användas brett och bli en del i den öppna utbildningskulturen (OEP) inom högre utbildning är kvalitet en av huvudfrågorna. Studenter precis som lärare behöver känna tillit till materialets trovärdighet, tänkta målgrupper, användningsområden, kontext, tillgänglighet med mera. Vilka kvalitetskriterier gäller och hur skapar man trovärdighet? I detta …

Webinar – OER – en fråga om kvalitet (130219) Läs mer

Webinar – Öppen utbildning – globala utmaningar (130205)

Se inspelningen> Öppen utbildning är allt mer i det globala rampljuset. Organisationer som UNESCO, OECD och Europeiska Kommissionen diskuterar idag strategier och policies för främjande av användning och framtagning av öppna lärresurser, för att utveckla en kultur och praktik kring öppen utbildning. UNESCO fastslog en deklaration om Open Educational Resources (OER) vid en konferens för …

Webinar – Öppen utbildning – globala utmaningar (130205) Läs mer