Pedagogiska och tekniska utmaningar under pandemin – yttranden från högskolesektorn

Styrgruppen för ITHU har under våren arbetat med att sammanställa erfarenheter och perspektiv gällande den digitala omställningen; både utifrån situationen innan pandemin, den “akuta” omställningen under 2020 samt fortsatt utveckling. Anledningen till det är att ITHU, som en av fem organisationer, ombads lämna yttranden till UKÄ om dessa utmaningar.

Utgångspunkten och frågorna från UKÄ var:

  • Vilka pedagogiska utmaningar och möjligheter hade övergången till distansundervisning 2020?
  • Vilka tekniska utmaningar och möjligheter hade övergången till distansundervisning 2020?
  • Vilka förändringar kan komma att bli bestående och vilka kommer att upphöra?

Underlaget som ligger till grund för sammanställningen är främst dokumentation från ITHU:s nätverksträffar och webbinarier, vår Facebookgrupp, enkät till medlemmar samt erfarenheter och reflektioner från ITHU:s styrgrupp.

Läs mer om yttrandena på UKÄs hemsida

ITHUs bidrag kan du läsa här:

ITHU: Digital omställning i högre utbildning – sammanfattning och medskick (PDF) – medskick och sammanfattande tankar från ITHU

ITHU: Digital omställning i högre utbildning – möjligheter, utmaningar och förutsättningar (PDF)

ITHU: Facebookgruppen Digital omställning i högre utbildning NU (PDF) – ett nationellt forum för stöd och erfarenhetsutbyte.

Pandemin från ITHU-medlemmars perspektiv – enkätresultat (PDF)

Minette Henriksson

Samordnare av de utbildningsstödjande tjänsterna hos Sunet (Swedish University Computer Network ), en avdelning på Vetenskapsrådet. Vice ordförande för ITHU. Du hittar mig även på Mastodon

Visa alla inlägg av Minette Henriksson →