Virtuell konferens för pedagogiskt utvecklingsarbete i universitet och högskola

World connections

UKÄ och ITHU samverkar genom att arrangera en virtuell konferens för inspiration, dialog och samverkan kring pedagogiskt utvecklingsarbete i högskolan. Tid: 27 september 2019, kl 09:00-15:00.

Mer information finns på UKÄ:s sida för konferensinbjudan.

Gensvar: https://www.uka.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2019-10-10-overvaldigande-gensvar-pa-virtuell-konferens-om-hogskolepedagogisk-utveckling.html