World Café – stafettdialog med nätverken ITHU och SWEDNET

 

Ett 70-tal personer från nätverken ITHU och Swednet samlades torsdagen den 11 maj med havet som granne i BTHs luftiga lokaler med syftet att lära känna varandra i nätverken samt att arbeta fram möjliga aktiviteter för samverkan. Som ramverk för samverkan användes World Café – en metod där deltagare delas in i mindre grupper för diskussioner kring olika teman.

 

Teman för stafettdialog på world café

Teman för diskussionerna var framtagna av respektive nätverks styrgrupp med förhoppningen att teman både är aktuella nu, men också kan hålla ett antal år framåt. Dessa teman är och var

  •  Nya digital lärmiljöer
  •  Strategiska partners
  •  Jämställdhet, demokrati och hållbar utveckling
  • Aktiv studentmedverkan
  •  Digital kompetens

Tanken var att varje tema skulle ses utifrån sammanhanget pedagogisk utveckling och IKT. Deltagarna var uppdelade i 10 olika grupper som i dialogstafett arbetade sig igenom dessa teman genom sessioner med olika uppgifter. Till sin hjälp hade man vid varje bord färgglada pennor och planscher att skriva på.

Aktiviteter i sessioner

I första sessionen handlade det om att lära känna kollegor i sin grupp och ta reda på hur teman vid gruppens bord engagerade respektive individ. Under nästkommande session vilka utmaningar ser vi skulle gruppen blicka framåt och diskutera frågeställningar som gruppen ansåg var relevanta för temat. Därefter diskuterades i tredje sessionen förslag till gemensamma aktiviteter som respektive grupp ansåg att nätverken skulle kunna samverka kring. Under de tre första sessionerna fick grupperna gå till förbestämda teman, men under fjärde sessionen hela havet stormar kunde man som deltagare själv välja ett tema som man inte varit på eller som verkade särdeles intressant. Aktiviteterna har utifrån grupper, tema och sessioner resulterat i ett antal planscher vilka deltagarna kunde strosa runt och betrakta under ett slutmingel (session 5).

 

Små delar av ett stort underlag av planscher med framåtblickande idéer

 

Mona Fjellström (fd ordf. Swednet), dubbelstyrelseagent Lars Uhlin samt Birgitta Hemmingson (ordf. ITHU) ”Äntligen har vi samlats här tillsammans”

Styrgrupperna kommer att med hjälp av en arbetsgrupp fortsätta att arbeta med det material som plockats fram. Förslag på medlemmar är Markus Schneider (ITHU) och Maria Hedberg (ITHU/Swednet), tillsammans med Niklas Brinkfeldt (ITHU) och Lars Uhlin (ITHU/Swednet). Är man intresserad av att bidra till diskussionerna går det jättebra att kontakta respektive nätverk. Varmt välkomna!