Framtidens examinationer och digitaliseringens möjligheter

– En nätverksträff i regi av ITHU (Nätverket för IT i högre utbildning) i samarbete med subnätverket för digitala examinationer och Sunet. Syftet med nätverksträffen är skapa ett forum för att utbyta erfarenheter av att använda systemstöd för examination. Samt att omvärldsbevaka och samla in behov av systemstöd för de olika typer av examinationer vi …

Framtidens examinationer och digitaliseringens möjligheter Läs mer