Framtidens examinationer och digitaliseringens möjligheter

En nätverksträff i regi av ITHU (Nätverket för IT i högre utbildning) i samarbete med subnätverket för digitala examinationer och Sunet.

Syftet med nätverksträffen är skapa ett forum för att utbyta erfarenheter av att använda systemstöd för examination. Samt att omvärldsbevaka och samla in behov av systemstöd för de olika typer av examinationer vi vill se vid våra lärosäten.

Datum: 7 maj
Tid: 15.00-16.30
Plats: https://sunet.zoom.us/my/ithunet

Innehåll:

15:00 – 15:45
Inledning med 3 x 15 min inspirationspresentationer med lärare som presenterar hur de använt digitaliseringens möjligheter för att skapa, genomföra eller bedöma examinationer i syfte att skapa relevanta, tillförlitliga och hållbara examinationer.

15:45-16:15
Samtal i mindre grupper för erfarenhetsdelning och omvärldsspaning på behov av systemstöd

16:15-16:30
Avslutande diskussion i helgrupp

Alla som arbetar inom högre utbildning och som på något sätt är berörda av dessa frågor, välkomna att lyssna och bidra med dina tankar!

Minette Henriksson

Samordnare av de utbildningsstödjande tjänsterna hos Sunet (Swedish University Computer Network ), en avdelning på Vetenskapsrådet. Vice ordförande för ITHU. Du hittar mig även på Mastodon

Visa alla inlägg av Minette Henriksson →