ITHU Nätverksträff: Lärdomar från den snabba omställningen

Datum & tid: Tisdag 12 januari 2021, kl 15.00-16.00Tema: Lärdomar från den snabba omställningen Hur har vårt sätt att undervisa förändrats och vilka lärdomar är värda att ta med sig från den snabba digitala omställning som ha skett de senaste åren, inte bara pga. pandemin utan också som ett resultat av samhällets digitalisering? Gunnar Karlsson, professor i …

ITHU Nätverksträff: Det bästa om utbildning digitalt i år

Datum & tid: Tisdag 1 december 2020, kl 15.00-16.00Tema: Det bästa om utbildning digitalt i år Året 2020 har haft sina utmaningar men har också lett till en snabb digital kompetensutveckling inom högre utbildning. Vi har kunnat ta del av ett ökat utbud av utbildningar, workshops och föreläsningar som behandlat digitalisering av undervisning, examination, samt en ökad …

ITHU Nätverksträff: Zoom i undervisning – erfarenheter och möjligheter

Datum & tid: Tisdag 3 november 2020, kl 15.00-16.00Tema: Zoom i undervisning – erfarenheter och möjligheter Nätverksträffen inleds med att Markus Schneider (produktägare på SUNET) presenterar nyheter i Zoom och hur SUNET arbetar med Zoom rörande utveckling. På mötet kommer det finnas utrymme att lyfta vad du eventuellt upplever som begränsande eller utmanande vid användningen …

ITHU Nätverksträff: Hybridundervisning – studenter både på plats och online

Datum & tid: Tisdag 6 oktober 2020, kl 15.00-16.00Tema: Hybridundervisning – studenter både på plats och online. Hybridundervisning, Blended learning och studenter på plats och på nät, kärt barn har många namn. ITHU bjuder in till en nätverksträff med fokus på just erfarenhetsutbyte kring hybridundervisning. Ett undervisningsupplägg som blivit en verklighet för många lärare i …