Nätverksträff: Digital omställning före, under och efter pandemin

Datum & tid: Tisdag 2 mars 2021, kl 15.00-16.00Tema: Digital omställning före, under och efter pandemin Denna nätverksträff kommer fokusera på nationella erfarenheter från pandemin, med en inledning där styrgruppen presenterar det underlag som kommer lämnas som bidrag till UKÄs uppföljning av pandemins effekter. Under mötet kommer dessa perspektiv att diskutera relation till deltagarnas erfarenheter och vardag. …

ITHU Nätverksträff: På gång inom ITHU

Datum & tid: Tisdag 2 februari 2021, kl 15.00-16.00Tema: På gång inom ITHU Nätverket har under senare tid utökats med en rad olika subnätverk. Vi tänkte passa på att berätta lite mer om dessa och tillsammans diskutera, dela erfarenheter och idéer kring de olika subnätverkens fokusområden. Vi har tre aktiva nätverk: Subnätverket för Tillgänglighet Subnätverket DigiPed med …

ITHU Nätverksträff: Lärdomar från den snabba omställningen

Datum & tid: Tisdag 12 januari 2021, kl 15.00-16.00Tema: Lärdomar från den snabba omställningen Hur har vårt sätt att undervisa förändrats och vilka lärdomar är värda att ta med sig från den snabba digitala omställning som ha skett de senaste åren, inte bara pga. pandemin utan också som ett resultat av samhällets digitalisering? Gunnar Karlsson, professor i …