Digitala strategier – uppföljning

Foto: CC0 Public domain on Pixabay

För ett par år sedan publicerade vi en sammanställning av strategier för digitalisering och användning av digitala medier i utbildning. Nu vill vi uppdatera listan. Om ditt lärosäte har tagit fram ett sådant strategidokument sedan hösten 2016 och dokumentet är tillgängligt för alla kan du ta kontakt med mig (alastair.creelman@lnu.se) och jag ska uppdatera vår lista. Om något av följande dokument inte längre är aktuellt får du också höra av dig.

Mälardalens högskola
Handlingsplan för digitalisering

Högskolan Väst
Policy för flexibelt lärande och IKT-pedagogik

Umeå universitet
Umeå universitets policy för e-lärande

KTH
Vision för e-lärande vid KTH 2016

Lunds universitet
Handlingsplan för utveckling av e-lärande vid Lunds universitet 2016-2018

Mittuniversitetet
Miljöer för lärande, teknikstöd och pedagogisk utveckling (handlingsplan)

Handlingsplan för e-lärande (2011)

Karlstads universitet
Strategi för utveckling av blended learning vid Karlstads universitet

Göteborgs universitet
Infrastruktur för nätburen undervisning och blended learning

Exempel från Norge

Universitetet i Bergen
Forslag til digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen

Handelshøjskolen BI, Oslo
BI 2020 – Nye undervisningsformer og ny teknologiMer information om BIs digitala satsning BI2020

Universitetet i Agder
Strategi 2016-2020

Sammanställningen har gjorts av Alastair Creelman, Linnéuniversitetet