ESO-rapporten om högskolans digitalisering

Idag presenterade Kjell Nyman ESO-rapporten (Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi) “Uppkopplad utbildning – en ESO-rapport om
högskolans digitalisering”. Rapporten behandlar digitaliseringen av högre utbildning och redogör för hur långt lärosätena kommit i sitt arbete. Den berör utmaningar på nationell nivå, likväl som fallgropar och hinder på lärosätesnivå samt hur vi lärosäten kan hantera dessa. 

Bland annat lyfts möjligheter i att stärka ITHUs roll med intressanta uppdrag såsom “de skulle t.ex. kunna driva nationella kurser i pedagogisk digital kompetens.”

Vi rekommenderar en vidare läsning här: https://eso.expertgrupp.se/rapporter/2020_5_uppkopplad_utbildning

ITHUs Styrgrupp avser publicera ett Position Paper under september där vi presenterar våra tankar kring rapporten och de förslag som framkommit.