ITHU nätverksträff 7 april 15-16

.

Omställning från examination på campus till nätbaserad examination – utmaningar, lösningar och möjligheter

Anna Longueville från Mittuniversitetet, Lena Dafgård från Högskolan Dalarna, Camilla Nilsson från Mälardalens högskola och Petronella Ekström från Örebro universitet delar med sig av sina tankar kring detta ämne. 

Alla ombeds skriva i vår padlet hur läget ser ut på respektive lärosäte: https://padlet.com/ithunatverket/ce5yf4nylko3 

Omställningen kommer att diskuteras i små och stora grupper.

Vi träffas i: https://miun-se.zoom.us/j/362102470

Ni håller väl koll på vår Facebookgrupp?

https://www.facebook.com/groups/ITHUsamverkan/