ITHU Webbinarium: Uppkopplad utbildning?

Den digitala tekniken bidrar till att utveckla undervisningen i högskolan. Men hur? Vad krävs för att framgångsrikt digitalisera svenska universitet och högskolor? 

Se det inspelade webbinariet.

Den 20 oktober kl 13.00 arrangerade ITHU ett webbinarium där Kjell Nyman redogörde för de slutsatser han kommit fram till i den studie om högskolans digitalisering som han genomfört på uppdrag av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO. Efter Kjells introduktion öppnade vi upp för en bred diskussion om den roll digitala verktyg kan spela för att öka undervisningens kvalitet, förbättra pedagogiken och vilka hinder och fallgropar vi behöver komma över.

Exempel på frågor som togs upp till diskussion på webbinariet är:

  1. Hämmas den högskolepedagogiska utvecklingen av statusskillnaden mellan forskning och undervisning?
  2. Hur kan vi skapa större klarhet i tolkningen av de juridiska regelverken när nya undervisningsmetoder baserade på digitala teknik introduceras?
  3. Är vi för naiva i vår tilltro till molnbaserade tjänster som t.ex. digitala lärplattformar?

Om Kjell Nyman: Han var tidigare chef för Utbildningsdepartementets analysfunktion – en tjänst han nu lämnat för att istället skriva rapporten Uppkopplad utbildning – en ESO-rapport om högskolans digitalisering.

Länk till ESO-rapporten samt debattartikeln ”Regeringens passivitet begränsar möjligheten att ta tillvara digitaliseringens landvinningar”

Minette Henriksson

Samordnare av de utbildningsstödjande tjänsterna hos Sunet (Swedish University Computer Network ), en avdelning på Vetenskapsrådet. Vice ordförande för ITHU. Du hittar mig även på Mastodon

Visa alla inlägg av Minette Henriksson →