Nätverksträff 6 dec kl 15: Utmaningar i en IKT-pedagogs vardag

Denna nätverksträff fokuserar på temat Utmaningar i en IKT-pedagogs vardag. Nätverksträffen inleds med en samtalsliknande intervju med Spiros Lukas ledd av Minette Henriksson och Niklas Brinkfeldt. Spiros är en IKT-pedagog med mångårig erfarenhet från Sophiahemmet högskola. Han har en bakgrund som förstelärare och har varit aktiv i ITHU i flera år. Samtalet med honom kommer kretsa kring de utmaningar han ser i vardagen likväl som strukturella hinder för digitalisering av undervisning inom högre utbildning. Målsättningen är att alla som stödjer eller utvecklar digitalisering eller it-användning i undervisning (ITHUs primära målgrupp) ska kunna bidra och tillgodogöra sig något av denna diskussion. Kan vi tillsammans hjälpa varandra och Spiros?

Datum & tid: Tisdag 6 december 2022, kl 15.00-16.30.
Zoom: https://sunet.zoom.us/my/ithunet?pwd=WUQxc1U2alhuViswUWxYcU5wRFNvQT09

Välkomna!

Minette Henriksson

Du hittar mig även på Mastodon

Visa alla inlägg av Minette Henriksson →