Nätverksträff 6 dec kl 15: Utmaningar i en IKT-pedagogs vardag

Denna nätverksträff fokuserar på temat Utmaningar i en IKT-pedagogs vardag. Nätverksträffen inleds med en samtalsliknande intervju med Spiros Lukas ledd av Minette Henriksson och Niklas Brinkfeldt. Spiros är en IKT-pedagog med mångårig erfarenhet från Sophiahemmet högskola. Han har en bakgrund som förstelärare och har varit aktiv i ITHU i flera år. Samtalet med honom kommer kretsa kring de utmaningar han ser i vardagen likväl som strukturella hinder för digitalisering av undervisning inom högre utbildning. Målsättningen är att alla som stödjer eller utvecklar digitalisering eller it-användning i undervisning (ITHUs primära målgrupp) ska kunna bidra och tillgodogöra sig något av denna diskussion. Kan vi tillsammans hjälpa varandra och Spiros?

Datum & tid: Tisdag 6 december 2022, kl 15.00-16.30.
Zoom: https://sunet.zoom.us/my/ithunet?pwd=WUQxc1U2alhuViswUWxYcU5wRFNvQT09

Välkomna!

Minette Henriksson

Samordnare av de utbildningsstödjande tjänsterna hos Sunet (Swedish University Computer Network ), en avdelning på Vetenskapsrådet. Vice ordförande för ITHU. Du hittar mig även på Mastodon

Visa alla inlägg av Minette Henriksson →