Nätverksträff: Fokus ITHU

7 juni kl 15.00-16.30 Nätverksträffen kommer att ha fokus på just vårt nätverk och hur vi vill arbeta framöver. Vi presenterar bland annat vår “ny-gamla” styrgrupp och pratar om medlemskap i ITHU. Dessutom fördjupar vi oss tillsammans i några valda ämnen som känns särskilt angelägna att prata om. Vilka ämnen blir det? Det bestämmer du! …

Pedagogiska och tekniska utmaningar under pandemin – yttranden från högskolesektorn

Styrgruppen för ITHU har under våren arbetat med att sammanställa erfarenheter och perspektiv gällande den digitala omställningen; både utifrån situationen innan pandemin, den “akuta” omställningen under 2020 samt fortsatt utveckling. Anledningen till det är att ITHU, som en av fem organisationer, ombads lämna yttranden till UKÄ om dessa utmaningar. Utgångspunkten och frågorna från UKÄ var: …

Nätverksträff: Digital omställning före, under och efter pandemin

Datum & tid: Tisdag 2 mars 2021, kl 15.00-16.00Tema: Digital omställning före, under och efter pandemin Denna nätverksträff kommer fokusera på nationella erfarenheter från pandemin, med en inledning där styrgruppen presenterar det underlag som kommer lämnas som bidrag till UKÄs uppföljning av pandemins effekter. Under mötet kommer dessa perspektiv att diskutera relation till deltagarnas erfarenheter och vardag. …

ITHU Nätverksträff: På gång inom ITHU

Datum & tid: Tisdag 2 februari 2021, kl 15.00-16.00Tema: På gång inom ITHU Nätverket har under senare tid utökats med en rad olika subnätverk. Vi tänkte passa på att berätta lite mer om dessa och tillsammans diskutera, dela erfarenheter och idéer kring de olika subnätverkens fokusområden. Vi har tre aktiva nätverk: Subnätverket för Tillgänglighet Subnätverket DigiPed med …