ITHUs årsmöte 2023

ITHU-nätverket hade årsmöte den 13 juni där verksamhetsberättelsen för 2022 samt verksamhetsplanen för 2023 klubbades igenom. Du hittar dessa dokument här på hemsidan under Dokumentation Varje år väljs även några nya styrgruppsmedlemmar in. Den nya styrgruppen består av följande personer: Vi tackade även av Lena Dafgård, Markus Schneider, Spiros Lukas samt Stefan Karlsson för deras …

ITHUs årsmöte 2023 Läs mer

Forum för mer asynkront nätverkande inom ITHU

Jag tror att många, precis som jag, saknat en naturlig plats för asynkront nätverkande inom ITHU – nu finns det dock ett Forum för ITHU på https://forum.sunet.se/s/ithu – där du är välkommen att gå med!  Den primära målgruppen för forumet är alla de som arbetar med att stödja eller utveckla IT-använding och digitalisering i undervisning.  …

Forum för mer asynkront nätverkande inom ITHU Läs mer

Nytt AI-verktyg ändrar förutsättningarna för studier och examination

Det nya AI-verktyget ChatGPT kan skriva inlämningsuppgifter, översätta och sammanfatta texter. Det är fritt tillgängligt på nätet och genererar texter som inte upptäcks av dagens plagiatkontroll. Verktyget aktualiserar frågan om hur universiteten ska undervisa och examinera studenter när artificiell intelligens kan producera alltmer sofistikerade texter. Fredrik Ahlgren och Johan Leitet vid institutionen för datavetenskap och …

Nytt AI-verktyg ändrar förutsättningarna för studier och examination Läs mer

Kompetensutveckling för de som stödjer pedagogisk utveckling

Styrgruppen för ITHU samt Swednets styrelse har tillsammans fått i uppdrag av UHR att börja skissa på kurser och kompetensutveckling vilka riktar sig till högskolesektorns pedagogiska utvecklare, IKT-pedagoger mfl. Det vill säga till de personer som arbetar med pedagogisk utveckling och/eller stödjer och utvecklar digitalisering eller IT-användning i undervisning. Uppdraget är en del av den …

Kompetensutveckling för de som stödjer pedagogisk utveckling Läs mer